Available courses

KCER LogoCel: wymiana doświadczeń związanych z kształceniem w zawodach rolniczych.

Adresat: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska , którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, w zakresie realizacji procesu kształcenia zawodowego na podstawie określonego programu nauczania.

Czas trwania: od 12 września 2013 r. (bezterminowo).

Status: otwarty dla zarejestrowanych użytkowników.


 Zgłoszenia i zapisy użytkowników

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez m.in. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 
§16 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz. U. 2012 poz.1196)